Home | Contact | Sitemap

Gedoe om geld
 

Loopbaan

Er zijn loopbaanproblemen, waarin in geld een belangrijke rol speelt. Je hebt bijvoorbeeld een baan, die erg goed verdient, maar waar je eigenlijk op uitgekeken bent. Je voelt je niet langer uitgedaagd, het werk is niet spannend meer, maar omdat het salaris zo fantastisch is, kun je er maar moeilijk toe komen om naar iets anders rond te kijken. Of je hebt een leuke baan, waarin je goed presteert, maar je vind dat je niet genoeg verdient. Toch kun je er niet toe komen om hier een punt van te maken en op de bres te gaan staan voor een hoger salaris.

Dit zijn loopbaanproblemen waarbij geld een belangrijke rol speelt, waarbij een ZKM kan helpen een nieuw perspectief te ontwikkelen, waardoor het mogelijk wordt een beter gefundeerde keuze te maken.

Loopbaanfocus

Loopbaanfocus is een programma van één dagdeel, dat speciaal ontwikkeld is voor jonge mensen, die voor een belangrijke keuze staan, bijvoorbeeld studiekeuze, keuze van een afstudeerrichting, het kiezen tussen verschillende banen, etc. en die graag de verschillende opties op een rijtje willen zetten. De verschillende mogelijkheden worden systematisch besproken en getoetst, zodat de cliënt met een overzichtelijke lijst van prioriteiten naar huis gaat.

Dit programma is minder geschikt voor wat diepergaande problemen, maar is heel effectief voor actuele dilemma’s en beslismomenten, die gebaat zijn bij systematische reflectie. Het leidt tot beter doordachte beslissingen en een beter loopbaanperspectief.