Home | Contact | Sitemap

Gedoe om geld
 

Zelf Konfrontatie Methode

De ZKM werd in de jaren zeventig ontwikkeld als een nieuwe manier om mensen te helpen hun eigen motivatie beter te begrijpen. De ZKM gaat uit van de gedachte dat elk mens de expert is over zijn eigen leven en dus begint het zelfonderzoek bij het levensverhaal van de cliënt. De consultant stelt open vragen, die de cliënt aan het denken zetten over de vraag ‘Hoe ben ik geworden, wie ik ben? Welke personen, gebeurtenissen en omstandigheden hebben eraan bijgedragen dat ik nu ben wie ik ben?’ Bij een zelfonderzoek over geld komt hier een vraag bij; ‘hoe heeft geld bijgedragen aan wie ik nu ben?’ Door vanuit dit perspectief naar het eigen leven te kijken, wordt de zelfonderzoeker zich ervan bewust hoe belangrijk bepaalde invloeden op zijn leven zijn geweest. Dankzij een speciaal ontwikkeld computerprogramma kan ook de gevoelswaarde van deze invloeden worden bepaald.

Tijdens het proces werken cliënt en consultant nauw samen. De cliënt bepaalt wat relevant is voor het eigen verhaal, de consultant begeleidt het proces.

Dankzij de ZKM wordt de rode draad, het verhaal áchter het verhaal, zichtbaar. De ZKM helpt mensen zichzelf beter te leren kennen. Het stelt hen in staat datgene onder woorden te brengen dat hun leven altijd richting heeft gegeven, maar dat nooit eerder expliciet is geweest. Dit biedt hen de kans om talenten, liefde en energie te concentreren op datgene wat hen het meest ter harte gaat. Zo kan het leven intiemer, productiever en rijker worden.

De ZKM biedt dus een heel doeltreffende maar ook flexibele manier om mensen te helpen op allerlei terreinen. De ZKM is effectief bij persoonlijke groei, loopbaanbegeleiding, relatieproblemen, zingevingsvragen en natuurlijk de emotionele kant van geld.